JAN ŠMOLÍK, s.r.o.

STAVEBNÍ FIRMA LITOMYŠL

Ukázka stavby 8 Ukázka stavby 2 Ukázka stavby 3 Ukázka stavby 4 Ukázka stavby 5 Ukázka stavby 6 Ukázka stavby 7 Ukázka stavby 1


Notebook


Logo Jan Šmolík

Firma JAN ŠMOLÍK, s.r.o. je od roku 2009
registrovaným členem odborných dodavatelů
v projektu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Nabízíme kompletní služby spojené s tímto Programem

 1. Projektová dokumentace pro dotaci
 2. Vypracování odborného posudku
 3. Vyřízení dotace
 4. Stavební realizace

Základní informace o Programu

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

Cílem Programu je:
zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

O dotaci lze žádat:

 1. před realizací opatření
 2. po realizaci opatření, v případě dokončení realizace po vyhlášení Programu

Notebook

Platnost Programu:
Prostředky mohou být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků.


Na co je možné žádat dotace

Úspora energie na vytápění

 1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu.
 2. Dílčí zateplení vybraných částí obytných domů.

Výstavba v pasivním energetickém standardu

 1. Výstavba nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Dále změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 1. Výměna neekologického vytápění za nízko-emisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 2. Instalace nízko-emisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 3. Instalace solárně-termických kolektorů

Graf Zelená úsporaDotační bonus za vybrané kombinace opatření

 1. Při kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění) získá žadatel bonus ve výši 20 000 Kč u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu.

KONTAKT:

Tel.: 602 451 915

Jan Šmolík (jednatel firmy)


Tel.: 602 603 594

Ing. Jan Šmolík (cen. nabídky)


E-mail: team.smolik@tiscali.czLogo Jan Šmolík


Logo Jan Šmolík


TOPlist


Copyright © 2010, Jan Šmolík,s.r.o. . All Rights Reserved